Novinky

Virtual Conference Programme - Workshops 2020
15. 5. 2020
Na základe informácií z posledného neformálneho INSPIRE MIG Webinára (28.04.2020) bude tohtoročná plánovaná konferencia z dôvodu obmedzení COVID-19 pravdepodobne presunutá až na budúci rok v podobnom termíne a rovnakej lokalite ako bola plánovaná tento rok.

Konzultácia návrhu pracovného programu pre implementáciu a vývoj smernice INSPIRE na obdobie rokov 2020 - 2024
14. 5. 2020
V súvislosti s plánovaním ďalších aktivít pre zabezpečenie podpory implementácie INSPIRE Európska komisia v spolupráci s Európskou environmentálnou agentúrou a expertmi pripravila návrh pracovného programu pre implementáciu a vývoj smernice INSPIRE na obdobie rokov 2020 - 2024. Na základe komunikácie zastúpenia SR v INSPIRE committee sprístupňuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky tento dokument pre konzultáciu.

Verejná konzultácia k Európskej dátovej stratégii
29. 4. 2020
Európska komisia zverejnila 19. februára 2020 v rámci tzv. „digitálneho balíčka“, ktorý obsahuje tri kľúčové dokumenty určujúce digitálnu politiku novej EK: 1. oznámenie Formovanie digitálnej budúcnosti Európy; 2. oznámenie Európska dátová stratégia; 3. Bielu knihu o umelej inteligencii (AI) – európsky prístup k excelentnosti a dôvere (Biela kniha o AI). K dokumentu Európskej dátovej stratégie, ktorý sa dotýka aj problematiky INSPIRE bola sprístupnená verejná konzultácia do termínu 31.05.2020

Do pozornosti

Inspirujme se... 2019:

NG:

RPI

INSPIRE  - základné informácie