ESPUS

Informácie k projektu Efektívna správa priestorových údajov a služieb (ESPUS).

Základné informácie k projektu:

Názov projektu: Efektívna správa priestorových údajov a služieb (ESPUS)

Hlavný cieľ projektu: Zlepšenie fungovania verejnej správy vďaka efektívnemu sprístupňovaniu a využívaniu priestorových údajov a služieb.

Sumárne info projektu:

Žiadateľ: Ministerstvo životného prostredia SR
Rozpočet projektu: 3 650 311,35 EUR
Zdroj financovania: Operačný program Efektívna verejná správa (EVS)

#espus

Parciálne ciele projektu:

  • Zvýšenie dostupnosti a harmonizovaného zdieľania priestorových údajov a služieb
  • Podpora rozhodovania a posilnenie kapacít vo verejnej správe efektívnym manažmentom priestorových údajov a služieb
  • Zlepšenie využívania priestorových údajov a služieb

Projekt ESPUS má úzky súvis a prepojenie s projektom Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám (JPPÚS), pripravovaný v rámci Operačný program Integrovaná infraštruktúra. Projekt ESPUS zabezpečí kapacitnú podporu a posilnenie vzdelávania, vrátane zvyšovania povedomia v oblasti zlepšenia manažmentu, výmeny a využitia priestorových údajov a služieb nevyhnutnej infraštruktúry, zatiaľ čo projekt JPPÚS zabezpečí nevyhnutnú infraštruktúru.

Obsah projektu:

Hlavná aktivita:  Zavedenie efektívneho manažmentu priestorových údajov a služieb 

Podaktivity:

  • podaktivita 1: Príprava a aktualizácia metodík pre manažment a monitoring priestorových údajov a služieb;
  • podaktivita 2: Harmonizácia priestorových údajov a služieb; 
  • podaktivita 3: Realizácia prípadov použitia;
  • podaktivita 4: Zvyšovanie povedomia. 

Aktuálne informácie:

Ďalsie informácie:

Dokumentácia:

Prezentácie:

Fotogaléria: