Novinky

Pozvánka na 2. INSPIRE ESPUS Konferenciu
17. 6. 2022
Pozývame vás na druhú konferenciu k projektu Efektívna správa priestorových údajov a služieb (ESPUS) na podporu implementácie INSPIRE v Slovenskej republike.

Konzultácia k Nariadeniu pre datasety s vysokou hodnotou
16. 6. 2022
Vo väzbe na podporu implementácie Smernice pre otvorené údaje je sprístupnená konzultácia pre návh nadväzujúceho Vykonávacieho nariadenia o otvorených údajoch o súboroch údajov vysokej hodnoty.

Pozvánka na 2.INSPIRE ESPUS Školenie
10. 6. 2022
Pozývame Vás na druhé INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému "Základy INSPIRE“.

Do pozornosti

2. INSPIRE ESPUS konferencia:


NG:

RPI

INSPIRE  - základné informácie