Koordinačná rada NIPI opäť pracuje4.10.2012

Fungovanie koordinačnej rady NIPI, vzhľadom na zmeny ktoré sprevádzajú parlamentné voľby, si vyžiadalo aktualizáciu nominácií jednotlivých členov aj vedenia koordinačnej rady. Proces reetablovania tejto medzirezortnej pracovnej skupiny zdarne prebehol a teraz je pripravená pracovať ďalej.

Prvé zasadanie KR NIPI v tomto roku sa uskutoční na pôde Ministerstva životného prostredia 23. októbra 2012. Hlavnými témami rokovania budú predovšetkým úlohy, ktoré Slovensku vyplývajú z požiadaviek Európskej komisie na poli budovania INSPIRE. V blízkej dobe po zasadaní KR NIPI bude zasadať aj jej výkonná technická skupina Expertná skupina pre NIPI. o výsledku oboch rokovaní Vás budeme informovať na týchto stránkach.

 

Členovia KR NIPI (203 KB)

Organizačný a rokovací poriadok KR NIPI  (814KB)

Rozhodnutie Ministra ŽP - dodatok č. 1  (241 KB)