Možnosť neformálneho pripomienkovania novely vykonávacích predpisov pre interoperabilitu18.5.2012

EC ponúkla zástupcom jednotlivých členských štátov v INSPIRE Committee možnosť zapojiť sa do procesu prípravy vykonávacích predpisov pre interoperabilitu súborov priestorových údajov, túto možnosť ponúkame aj všetkým povinným osobám na Slovensku.

Termín na doručenie pripomienok za členov INSPIRE Commitee je 8.6.2012, jedná sa síce o neformálne pripomienkovanie dokumentu, ktory sa nachádza v určitom štádiu rozpracovanosti, bude však slúžiť ako významný podklad pre ďalšiu prácu na jeho konečnej verzii. Predovšetkým si treba všímať pripojené komentáre a návrhy na zmeny, ktoré dokument už obsahuje.

Vaše pripomienky k predkladanej novele prosíme, vpisovať do priloženej tabuľky podľa požiadaviek EC a zaslať na adresu: marek.ziacik(at)sazp.sk do 6.6.2012.

Návrh novely vykonávacích predpisov pre interoperabilitu  (4,1 MB)

Tabuľka na zber pripomienok  (34KB)