Prvá česko-slovenská INSPIRE konferencia4.10.2012

Slovenská agentúra životného prostredia a CENIA, česká informační agentura životního prostředí a organizujú v dňoch 27.-28.11.2012 vo Vzdelávacom a informačnom centre Floret v Prahe - Průhonice spoločnú česko-slovenskú INSPIRE konferenciu pod názvom Inspirujme se efektivitou.

Slovenská agentúra životného prostredia a CENIA, česká informační agentura životního prostředí organizujú v dňoch 27.-28.11.2012 vo Vzdelávacom a informačnom centre Floret v Prahe - Průhonice spoločnú česko-slovenskú INSPIRE konferenciu pod názvom Inspirujme se efektivitou. Jeho súčasťou budú aj prezentácie z oblasti implementácie INSPIRE na Slovensku a tretí ročník Slovenského INSPIRE info day.

  niekoľko rokov sa na týchto akciách zaoberáme implementáciou Smernice INSPIRE, identifikáciou problémových oblastí a ich riešením. Tento rok sa zaujímame o to, kde a ako bol efektívne využitý jeden nápad  pre vyriešenie niekoľkých problémov. Používate také riešenia? Alebo ich úspešne vyvíjate a predávate  na Slovensku alebo v zahraničí? Príďte nás inšpirovať.


Súčasťou konferencie je aj workshop medzinárodného projektu smeSpire, ktorého je Slovenská agentúra životného prostredia členom.

Hlavné témy konferencie:
  • Realizované riešenia nad údajmi INSPIRE,
  • Využitie (nielen) INSPIRE služieb,
  • Využitie GIS aplikácií (nielen) pre implementáciu INSPIRE,
  • INSPIRE, GIS a územné plánovanie,
  • Vybrané projekty využívajúce princípy INSPIRE,
  • SEIS (Shared Environmental Information System),
  • GMES (Global Monitoring for Environment and Security).

Záštitu nad podujatím prevzal na slovenskej strane štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky Vojtech Ferencz a na českej strane Libor Ježek, námestník českého ministra životného prostredia. Konferencia sa koná za účasti Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Ministerstva vnitra České republiky a České asociace pro geoinformace.
 
Ďalšie informácie môžete získať na stránke konferencie: http://www.inspirujmese.cz/, kde sa účastníci môžu registrovať a posielať svoje príspevky.
 
Všetci priaznivci geoinformatiky sú srdečne pozvaní.

INSPIRE tím CENIA a SAŽP