Rokovanie KR NIPI 23.10.201213.11.2012

Dňa 23. októbra sa konalo zasadanie Koordinačnej rady pre NIPI v priestoroch Ministerstva životného prostredia SR.

Rokovanie bolo zvolané predsedom KR NIPI Ing. Ondrejom Klimentom - riaditeľom Odboru informatiky MŽP SR a prebiehalo v zmysle navrhnutého programu. Rokovania sa zúčastnilo 14 členov a jeden hosť. Informácie o priebehu rokovania, stanovených úlohách a záveroch sa dočítate v priložených dokumentoch.

Záznam z rokovania  (1,6 MB)

Prezenčná listina  (386 MB)