Technické pravidlá pre tvorbu INSPIRE ukladacích služieb14.6.2012

Na stránkach JRC EC bola vypublikovaná verzia 3.0 technických pravidiel pre vytváranie INSPIRE ukladacích služieb.

Tento dokument detailnejšie popisuje technické aspekty implemnetácie ukladacích služieb vo väzbe na existujúce štandardy, technológie a praktické skúsenosti. Dokument síce nieje právne záväzný naväzuje však na právne záväzné vykonávacie predpisy pre INSPIRE sieťové služby a prináša mnohé technické odporúčania pre budovanie záväzne požadovaných súčastí infraštruktúry. V zmysle platnej INSPIRE Roadmap sú členské štáty povinné sprístupnit ukladacie služby do 28.6.2012 v prvotnej prevádzkovej kapacite a do 28.12. 2012 v plnej prevádzkovej kapacite.

Technical_Guidance_Download_Services_3.0  (1.2 MB)