ISA2 WGGS

ISA2 Working Group on Geospatial Solutions (ISA2 WGGS) bola vytvorená v rámci ISA2 programu a aktivity European Location Interoperability Solutions for e-Government (ELISE) so zameraním na geopriestorové riešenia, ktorej cieľom bude pokračovať v aktivitách ISA SIS WG smerom k integrácii INSPIRE a eGov aktivít.

15. 12. 2019 7.Stretnutie ISA2 WGGS 13.11.2019

Siedme stretnutie ISA2 WGGS prebehlo v termíne 13.11.2019 v Bruseli, Belgicko.

21. 11. 2019 6.Stretnutie ISA2 WGGS 08.07.2019

Šieste stretnutie ISA2 WGGS prebehlo v termíne 08.07.2018 v Ispre (Taliansko).

4. 7. 2019 5.Stretnutie ISA2 WGGS 15.05.2019

Piate stretnutie ISA2 WGGS prebehlo ako virtuálne cez WebEx v termíne 15.05.2019.

9. 12. 2018 4.Stretnutie ISA2 WGGS 28.11.2018

Štvrté stretnutie ISA2 WGGS prebehlo v termíne 28.11.2018 v Bruseli.

20. 6. 2018 3.Stretnutie ISA2 WGGS 28.11.2018

Tretie stretnutie ISA2 WGGS prebehlo prostredníctvom zdieľaného webstretnutia v termíne 19.06.2018.

24. 5. 2018 2.Stretnutie ISA2 WGGS 21.03.2018

Druhé stretnutie ISA2 WGGS prebehlo v termíne 21.03.2018 v Bruseli.

23. 5. 2017 1.Stretnutie ISA2 WGGS 04.04.2017

Úvodné stretnutie ISA2 WGGS bolo zorganizované Spoločným výskumným centrom JRC v Talianskej Ispre v termíne 04.04.2017.