Technické pracovné skupiny zabezpečujú plnenie špecifických úloh pre potreby Expertnej skupiny a Koordinačnej rady Národnej infraštruktúry priestorových informácií.

Zoznam technických pracovných skupín:

P.č. Skratka Názov
1 TPVSS Tematická podskupina pre využívanie súborov a služieb priestorových údajov (TPVSS)
2 TPS HY Technická pracovná skupina pre podporu implementácie INSPIRE pre tému Hydrografia
3 TPS IPD Technická pracovná skupina pre podporu implementácie INSPIRE Prioritných Datasetov
4 TPS LC LU Technická pracovná skupina pre podporu implementácie INSPIRE pre tému Krajinná pokrývka (Land Cover) a Využitie územia (Land Use).
5 TPS TN Technická pracovná skupina pre podporu implementácie INSPIRE pre tému Dopravné siete (Transport Network - TN).
6 TPS SU Technická pracovná skupina pre podporu implementácie INSPIRE pre tému Štatistické jednotky (Statistical Units - SU).
7 TPS HH Technická pracovná skupina pre podporu implementácie INSPIRE pre tému Ľudské zdravie a bezpečnosť (Human health and safety - HH).