TPS LC LU

Technická pracovná skupina pre podporu implementácie INSPIRE pre tému Krajinná pokrývka (Land Cover) a Využitie územia (Land Use).

Hlavným účelom zriadenia Technickej pracovnej skupiny pre Územné plánovanie je zabezpečiť podporu implementácie INSPIRE v predmetnej oblasti v súlade s koordináciou INSPIRE v SR.

Hlavným výstupom aktivít by malo byť " Metodické usmernenie k uplatňovaniu zákona č. 3/2010 Z.z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie k problematike územného plánovania "v rámci ktorého sa zabezpečí:

  • Príprava stručného materiálu pre samosprávy, ktorý poskytne vymedzenie jednotlivých termínov s objasnením súvisiacich požiadaviek
  • Príprava vzorov metaúdajov
  • Príprava vzorov dohôd o spoločnom používaní súvisiacich súborov a služieb priestorových údajov
  • Príprava harmonizácie relevantných priestorových údajov a služieb

 

Relevantné podklady

Pracovné stretnutia: