TPS TN

Technická pracovná skupina pre podporu implementácie INSPIRE pre tému Dopravné siete (Transport Network - TN).

Relevantné podklady:

Pracovné stretnutia: