TPVSS

Tematická podskupina pre využívanie súborov a služieb priestorových údajov (TPVSS)

Hlavným cieľom TPVSS je pripraviť analýzu legislatívnych možností v oblasti prístupu a zdieľania digitálneho priestorového obsahu a funkcionality vo väzbe na špecifické podmienky SR a navrhnúť usmernenia pre dotknuté subjekty na implementáciu legislatívnych požiadaviek v tejto oblasti do praxe.

TPVSS bola zriadená na základe rozhodnutia Koordinačnej rady NIPI a sformovaná na základe tejto výzvy.

Zoznam rámcových dokumentov, vrátane prehľadu zastúpenia jednotlivých povinných osôb a dotknutých subjektov v ako aj odkazu na zápisy jednotlivých rokovaní TPVSS.

Rámcové dokumenty:

 Zastúpenie v KR NIPI:

Záznamy z rokovaní TPVSS