Rokovanie ES NIPI 29.06.201720.7.2017

Dňa 29. júna 2017 sa konalo zasadanie Expertnej skupiny pre Národnú infraštruktúru priestorových informácií (ES NIPI) v priestoroch Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave.

Program rokovania:

1.Otvorenie
2.Zhrnutie záverov rokovania Koordinačnej rady, konanej dňa 07.04. 2017, úlohy pre Expertnú skupinu   
3.SK INSPIRE Monitoring 2017 (od 2016)   
4.Metaúdaje a Register priestorových informácií  
5.Interoperabilita priestorových údajov
6.Sieťové služby a služby priestorových údajov  
7.Zdieľanie údajov
8.Ostatné, diskusia, záver