Záznamy KR NIPI

Záznamy z rokovaní Koordinačnej Rady Národnej Infraštruktúry Priestrorových Informácií (KR NIPI)

20. 1. 2023 Rokovanie KR + ES NIPI 06.12.2022

Záznam a výstupy z druhého a spoločného rokovania KR a ES NIPI v roku 2022, ktoré sa konalo 06.12.2022 prostredníctvom online stretnutia MS-Teams.

16. 6. 2022 Rokovanie KR NIPI 19.05.2022

Záznam a výstupy z prvého rokovania KR NIPI v roku 2022, ktoré sa konalo 19.05.2022 prostredníctvom online stretnutia MS-Teams.

31. 1. 2022 Rokovanie KR NIPI 07.12.2021

Záznam z druhého rokovania KR NIPI v roku 2021, ktoré sa konalo 07.12.2021 prostredníctvom online stretnutia MS-Teams.

6. 8. 2021 Rokovanie KR NIPI 14.04.2021

Záznam z prvého rokovania KR NIPI v roku 2021, ktoré sa konalo 14.04.2021 prostredníctvom online stretnutia MS-Teams.

10. 2. 2021 Rokovanie KR NIPI 17.12.2020

Záznam z druhého rokovania KR NIPI v roku 2020, ktoré sa konalo 17.12.2020 prostredníctvom online stretnutia MS-Teams.

16. 9. 2020 Rokovanie KR NIPI 29.06.2020

Záznam z prvého rokovania KR NIPI v roku 2020, ktoré sa konalo 29.06.2020 prostredníctvom online stretnutia – Webex.

11. 2. 2020 Rokovanie KR NIPI 12.12.2019

Záznam z druhého rokovania KR NIPI v roku 2019, ktoré sa konalo 12.12.2019 v priestoroch Ministerstva životného prostredia SR.

7. 5. 2019 Rokovanie KR NIPI 29.04.2019

Záznam z prvého rokovania KR NIPI v roku 2019, ktoré sa konalo 29.04.2019 v priestoroch Ministerstva životného prostredia SR.

28. 1. 2019 Rokovanie KR NIPI 10.12.2018

Záznam z druhého rokovania KR NIPI v roku 2018, ktoré sa konalo 10.12.2018 v priestoroch Ministerstva životného prostredia SR.

23. 8. 2018 Rokovanie KR NIPI 07.06.2018

Záznam z prvého rokovania KR NIPI v roku 2018, ktoré sa konalo 07.06.2018 v priestoroch Ministerstva životného prostredia SR.

2. 2. 2018 Rokovanie KR NIPI 13.12.2017

Záznam z druhého rokovania KR NIPI v roku 2017, ktoré sa konalo 13.12.2017 v priestoroch Ministerstva životného prostredia SR.

11. 5. 2017 Rokovanie KR NIPI 07.04.2017

Záznam z prvého rokovania KR NIPI v roku 2017, ktoré sa konalo 07.04.2017 v priestoroch Ministerstva životného prostredia SR.

18. 5. 2016 Rokovanie KR NIPI 26.04.2016

Záznam z druhého rokovania KR NIPI v roku 2016, ktoré sa konalo 26.04.2016 v priestoroch Ministerstva životného prostredia SR.

24. 2. 2016 Rokovanie KR NIPI 27.01.2016

Záznam z prvého rokovania KR NIPI v roku 2016, ktoré sa konalo 27.01.2016 v priestoroch Ministerstva životného prostredia SR.

12. 11. 2015 Rokovanie KR NIPI 12. 10. 2015

Dňa 12 Októbra 2015 sa konalo zasadanie Koordinačnej rady pre NIPI v priestoroch Ministerstva životného prostredia SR.

3. 8. 2015 Rokovanie KR NIPI 26.06.2015

Dňa 26 Júna 2015 sa konalo zasadanie Koordinačnej rady pre NIPI v priestoroch Ministerstva životného prostredia SR.

3. 3. 2015 Rokovanie KR NIPI 10.12.2014

Dňa 10 Decembra 2014 sa konalo zasadanie Koordinačnej rady pre NIPI v priestoroch Ministerstva životného prostredia SR.

17. 10. 2014 Rokovanie KR NIPI 17.09.2014

Dňa 17 septembra 2014 sa konalo zasadanie Koordinačnej rady pre NIPI v priestoroch Ministerstva životného prostredia SR.

4. 6. 2014 Rokovanie KR NIPI 28.04.2014

Dňa 28 apríla sa konalo zasadanie Koordinačnej rady pre NIPI v priestoroch Ministerstva životného prostredia SR.

10. 2. 2014 Rokovanie KR NIPI 03.09.2013

Dňa 03 septembra sa konalo zasadanie Koordinačnej rady pre NIPI v priestoroch Ministerstva životného prostredia SR.

13. 11. 2012 Rokovanie KR NIPI 23.10.2012

Dňa 23. októbra sa konalo zasadanie Koordinačnej rady pre NIPI v priestoroch Ministerstva životného prostredia SR.

28. 12. 2011 Rokovanie KR NIPI 22.11.2011

Dňa 22.11.2011 sa v priestoroch ŠGÚDŠ v Bratislave uskutočnilo druhé oficiálne zasadanie Koordinačnej rady pre NIPI a Expertnej skupiny pre NIPI.

7. 11. 2011 Úvodné rokovanie Koordinačnej rady NIPI

Úvodné rokovanie Koordinačnej rady národnej infraštruktúry pre priestorové informácie sa uskutočnilo 3. novembra 2011 o 13.00 hod. na Ministerstve životného prostredia SR.