Rokovanie KR NIPI 03.09.201310.2.2014

Dňa 03 septembra sa konalo zasadanie Koordinačnej rady pre NIPI v priestoroch Ministerstva životného prostredia SR.

Program rokovania:

1. Otvorenie
2. Kontrola úloh z predchádzajúceho rokovania zo dňa 23. 10. 2012
3. RoadMap 2013 – povinnosti členských štátov na rok 2013
4. INSPIRE Monitoring a reporting 2013 za rok 2012 a roky 2011 a 2012
5. Informácia o  zmene formátu zoznamu povinných osôb v zmysle zákona o NIPI
6. Pracovná skupina ES NIPI – vyhodnotenie pracovných úloh a nové úlohy
7. Informácia o projekte Register priestorových informácií
8. Informácia o projekte „Elektronizácia služieb Pôdohospodárskej platobnej agentúry“
9. Prístup a zdieľanie priestorových údajov a služieb v zmysle požiadaviek a odporúčaní INSPIRE (Nariadenie Komisie 268/2010)
11.INSPIRE implementácia a správa

Záznam z rokovania  (2 MB)

Prezenčná listina  (584 kB)