Rokovanie KR NIPI 07.04.201711.5.2017

Záznam z prvého rokovania KR NIPI v roku 2017, ktoré sa konalo 07.04.2017 v priestoroch Ministerstva životného prostredia SR.

Program rokovania:

  1. 1. Otvorenie (Ing. Vladimír Ivantyšyn)
  2. 2. Kontrola úloh z predchádzajúceho rokovania zo dňa 26. 04. 2016 (Ing. arch. Vladimír Macura)
  3. 3. Odpočet plnenia harmonogramu úloh na rok 2016 a návrh harmonogramu úloh na r. 2017 (Ing. Martin Tuchyňa, PhD.)
  4. 4. Koordinácia INSPIRE v SR (Ing. Vladimír Ivantyšyn)
  5. 5. Register priestorových informácií  (Ing. Martin Tuchyňa, PhD.)
  6. 6. Príprava SK INSPIRE monitoringu 2017 (Ing. Martin Tuchyňa, PhD.)
  7. 7. Identifikácia súborov priestorových údajov a nastavenie priorít (Ing. Martin Tuchyňa, PhD.)
  8. 8. Ostatné, diskusia, záver (Ing. Vladimír Ivantyšyn)

Záznam z rokovania:

Prezentácia: