Rokovanie KR NIPI 07.12.202131.1.2022

Záznam z druhého rokovania KR NIPI v roku 2021, ktoré sa konalo 07.12.2021 prostredníctvom online stretnutia MS-Teams.

Program rokovania:

1.Otvorenie
2.Kontrola úloh z predchádzajúceho rokovania zo dňa 14.04.2021
3.ESPUS: Analyticko - koncepčná štúdia
4.Novelizacia legislatívy INSPIRE
5.INSPIRE monitoring 2021
6.INSPIRE náklady a prínosy 2021
7.ES NIPI
8.Ostatné, diskusia, záver