Rokovanie KR NIPI 10.12.20143.3.2015

Dňa 10 Decembra 2014 sa konalo zasadanie Koordinačnej rady pre NIPI v priestoroch Ministerstva životného prostredia SR.

Program rokovania:

1.    Otvorenie (Ing. Ondrej Kliment)
2.    Kontrola úloh z predchádzajúceho rokovania zo dňa 17. 09. 2014 (Ing. arch. Vladimír Macura)
3.    Informácia o činnosti pracovných skupín KR NIPI (Ing. Marek Žiačik, Ing. Martin Tuchyňa, PhD.)
4.    Návrh úloh KR na r. 2015 /v zmysle INSPIRE požiadaviek /  (Ing. Marek Žiačik)
5.    Informácia o projekte Dunajskej infraštruktúry referenčných údajov  (Ing. Martin Tuchyňa, PhD.)
6.    Obstaranie ortofotomapy Slovenska a DMR (Ing. Peter Hudec, PhD)
7.    Diskusia a záver

Záznam z rokovania  (216 kB)

 

1.      Otvorenie (Ing. Ondrej Kliment)

2.      Kontrola úloh z predchádzajúceho rokovania zo dňa 10. 12. 2014 (Ing. arch. Vladimír Macura)

3.      Správa o zabezpečení realizácie Monitoringu 2014 (SK INSPIRE Monitoring 2014) ( Ing. Marek Žiačik  )

4.      Prezentácia projektu RPI (Ing. František Palka)

5.      Národný profil metaúdajov (Národný profil metaúdajov pre plnenie požiadaviek zákona NIPI a Smernice INSPIRE) (Mgr. Peter Mozolík)

6.      Metodické usmernenie v oblasti interoperability priestorových údajov a služieb  (Ing. Martin Tuchyňa, PhD)

7.      Nominácia národných kontaktov pre Inspire Tematic Cluster Platform služieb  (Ing. Martin Tuchyňa, PhD)

8.      Informácia o Novele zákona č.3/2010 Z.z. ( Ing. Marek Žiačik  )

9.      Informácie o činnosti TP VSS (Ing. Martin Tuchyňa, PhD)

10.  Úlohy pre ES (všetci členovia)

11. Diskusia a záver