Rokovanie KR NIPI 12. 10. 201512.11.2015

Dňa 12 Októbra 2015 sa konalo zasadanie Koordinačnej rady pre NIPI v priestoroch Ministerstva životného prostredia SR.

Program rokovania:

 

1. Otvorenie (Ing. Ondrej Kliment)

2. Kontrola úloh z predchádzajúceho rokovania zo dňa 24. 06. 2015 (Ing. arch. Vladimír Macura)

3. Informácia o novelizácií vyhlášky č. 352/2011 Z. z. (Ing. Martin Koška)

4. Zoznam povinných osôb spresnený cez INSPIRE mapovacie tabuľky (Ing. Martin Tuchyňa, PhD.)

5. Harmonogram procesu podávania správ za roky 2014-2016 (Ing. Marek Žiačik)

6. Správa z rokovania Expertnej skupiny (Ing. Ján Tóbik)

7. Informácia o aktivitách na zvyšovanie povedomia o NIPI (Ing. Marek Žiačik, Ing. Martin Tuchyňa, PhD.)

8. Úlohy pre ES (všetci členovia)

9. Diskusia a záver

Záznam z rokovania  (0,2 MB)