Rokovanie KR NIPI 12.12.201911.2.2020

Záznam z druhého rokovania KR NIPI v roku 2019, ktoré sa konalo 12.12.2019 v priestoroch Ministerstva životného prostredia SR.

Program rokovania:

1.    Otvorenie
2.    Kontrola úloh z predchádzajúceho rokovania zo dňa 29.04.2019
3.    Aktuálny stav NIPI pre INSPIRE Monitoring (15.12.2019)
4.    Projektové aktivity MŽP SR na podporu implementácie NIPI
5.    Plánované aktivity členov KR NIPI na plnenie legislatívnych povinností INSPIRE
6.    Ostatné, diskusia, záver

Záznam z rokovania:

Prezenčná listina:

Prezentácia: