Rokovanie KR NIPI 13.12.20172.2.2018

Záznam z druhého rokovania KR NIPI v roku 2017, ktoré sa konalo 13.12.2017 v priestoroch Ministerstva životného prostredia SR.

Program rokovania:

  1. 1. Otvorenie 
  2. 2. Kontrola úloh z predchádzajúceho rokovania zo dňa 07. 04. 2017 
  3. 3. Aktuálne INSPIRE EÚ info - INSPIRE MIG, Committee
  4. 4. Prerokovanie Stratégie implementácie INSPIRE v Slovenskej republike do roku 2021
  5. 5. Sprístupnenie súborov priestorových údajov, súvisiacich služieb a ich dokumentácia prostredníctvom metaúdajov pre témy z prílohy Iku 2021
  6. 6. GeoCloud
  7. 7. Ostatné, diskusia, záver

Záznam z rokovania:

Prezentácia: