Rokovanie KR NIPI 14.04.20216.8.2021

Záznam z prvého rokovania KR NIPI v roku 2021, ktoré sa konalo 14.04.2021 prostredníctvom online stretnutia MS-Teams.

Program rokovania:

1.Otvorenie
2.Kontrola úloh z predchádzajúceho rokovania zo dňa 17.12.2020
3.INSPIRE SK Country Fiche
4.INSPIRE Country Form Slovakia
5.Informácie o projekte ESPUS
6.GeoProfily & Passporty geozdrojov
7.Aktivity ES NIPI
8.Ostatné, diskusia, záver