Rokovanie KR NIPI 17.09.201417.10.2014

Dňa 17 septembra 2014 sa konalo zasadanie Koordinačnej rady pre NIPI v priestoroch Ministerstva životného prostredia SR.

Program rokovania:

1.    Otvorenie /Ing. Ondrej Kliment/
2.    Kontrola úloh z predchádzajúceho rokovania zo dňa 28. 04. 2014 /Ing. arch. Vladimír Macura/
3.    Informácia zo zasadnutia  INSPIRE MIG subgroup on policy, MIG-P (15.09.2014, Brusel, BE) /Ing. Marek Žiačik)
4.    Konzultácia správy "INSPIRE Policy Evaluation" /Ing. Martin Tuchyňa, PhD/
5.    Národný geoportál
6.    Informácia o vzniku  Terminologickej komisie pre odvetvie geodézie, kartografie a katastra v nadväznosti  na Uznesenie vlády č.238/2014 /Ing Katarína  Leitmannová /
7.    Cezhraničný kontext v rámci Danube Reference Data and Services Infrastructure /Ing. Martin Tuchyňa, PhD/
8.    Diskusia a záver

Záznam z rokovania  (204 kB)