Rokovanie KR NIPI 17.12.202010.2.2021

Záznam z druhého rokovania KR NIPI v roku 2020, ktoré sa konalo 17.12.2020 prostredníctvom online stretnutia MS-Teams.

Program rokovania:

1.Otvorenie
2.Kontrola úloh z predchádzajúceho rokovania zo dňa 29.06.2020
3.Organizačný a rokovací poriadok ES NIPI
4.INSPIRE monitoring 2020 - prvé info
5.Novela SK metaúdajového profilu 2.0
6.Výsledky INSPIRE prieskumov
7.Plánované aktivity
8.Koordinácia
9.Ostatné, diskusia, záver

Záznam z rokovania:

Prezentácia: