Rokovanie KR NIPI 19.05.202216.6.2022

Záznam a výstupy z prvého rokovania KR NIPI v roku 2022, ktoré sa konalo 19.05.2022 prostredníctvom online stretnutia MS-Teams.

Program rokovania:

1.Otvorenie
2.Kontrola úloh z predchádzajúceho rokovania zo dňa 07.12.2021
3.Novelizácia legislatívy INSPIRE
4.Výsledky INSPIRE monitoringu 2021
5.ESPUS: Informácie o podpore INSPIRE
6.ES NIPI
7.Ostatné, diskusia, záver