Rokovanie KR NIPI 22.11.201128.12.2011

Dňa 22.11.2011 sa v priestoroch ŠGÚDŠ v Bratislave uskutočnilo druhé oficiálne zasadanie Koordinačnej rady pre NIPI a Expertnej skupiny pre NIPI.

Za účasti desiatich členov KR NIPI rokovanie prebiehalo v zmysle zaslaného programu.

Kľúčovou úlohou bolo prerokovanie a schválenie organizačného a rokovacieho poriadku ES NIPI ako výkonného orgánu KR NIPI, po zapracovaní pripomienok od jednotlivých členov KR NIPI bol dokument zaslaný na pripomienkovanie Odboru legislatívy MŽP SR, dokumenty s pripomienkami Odboru legislatívy aj s ich zapracovaním do organizačného a rokovacieho poriadku a pôvodného návrhu organizačného poriadku sú na stiahnutie nižšie.

Ďaľším bodom rokovania bol zoznam členov expertnej skupiny a jeho doplnenie o nominácie zástupcov jednotlivých povinných osôb. Jeho aktuálny stav známy na základe rokovania KR NIPI a ES NIPI pripájame na stiahnutie nižšie.
Z rokovania vyplynuli úlohy pre jednotlivých členov KR NIPI a pre expertnú skupinu, ich sumár je pripojený.
Dokumenty na stiahnutie:
Záznam z rokovania KR NIPI 22.11.2011 (draft zatiaľ neschválený predsedom KR)  (60KB)
Zoznam úloh z 2. rokovania KR NIPI  (123KB)