Rokovanie KR NIPI 26.04.201618.5.2016

Záznam z druhého rokovania KR NIPI v roku 2016, ktoré sa konalo 26.04.2016 v priestoroch Ministerstva životného prostredia SR.

Program rokovania:

 1. 1.Otvorenie
 2. 2.Kontrola úloh z predchádzajúceho rokovania zo dňa 27. 01. 2016
 3. 3.Výsledky INSPIRE bilaterálneho rokovania medzi Slovenskou republikou a Európskou komisiou
 4. 4.Stratégia implementácie INSPIRE + Akčný plán v SR  2016-2021
 5. 5.INSPIRE Akčný plán v ČR na 2016-2021
 6. 6.INSPIRE monitoring reporting
 7. 7.Novela vyhlášky č. 352/2011 Z. z.
 8. 8.Úlohy súvisiace s metaúdajmi
 9. 9.Úlohy súvisiace s harmonizáciou priestorových údajov a služieb
 10. 10.Zabezpečenie legislatívnych požiadaviek pre tému "Ortofotosnímky"
 11. 11.Ostatné

Záznam z rokovania (3,22 MB)