Rokovanie KR NIPI 26.06.20153.8.2015

Dňa 26 Júna 2015 sa konalo zasadanie Koordinačnej rady pre NIPI v priestoroch Ministerstva životného prostredia SR.

Program rokovania:

1.    Otvorenie (Ing. Ondrej Kliment)
2.    Kontrola úloh z predchádzajúceho rokovania zo dňa 10. 12. 2014 (Ing. arch. Vladimír Macura)
3.    Správa o zabezpečení realizácie Monitoringu 2014 (SK INSPIRE Monitoring 2014) ( Ing. Marek Žiačik  )
4.    Prezentácia projektu RPI (Ing. František Palka)
5.    Národný profil metaúdajov (Národný profil metaúdajov pre plnenie požiadaviek zákona NIPI a Smernice INSPIRE) (Mgr. Peter Mozolík)
6.    Metodické usmernenie v oblasti interoperability priestorových údajov a služieb  (Ing. Martin Tuchyňa, PhD)
7.    Nominácia národných kontaktov pre Inspire Tematic Cluster Platform služieb  (Ing. Martin Tuchyňa, PhD)
8.    Informácia o Novele zákona č.3/2010 Z.z. ( Ing. Marek Žiačik  )
9.    Informácie o činnosti TP VSS (Ing. Martin Tuchyňa, PhD)
10.    Úlohy pre ES (všetci členovia)
11.    Diskusia a záver

Záznam z rokovania  (0,2 MB)