Rokovanie KR NIPI 27.01.201624.2.2016

Záznam z prvého rokovania KR NIPI v roku 2016, ktoré sa konalo 27.01.2016 v priestoroch Ministerstva životného prostredia SR.

Program rokovania:

1. Otvorenie (Ing. Ondrej Kliment)

2. Kontrola úloh z predchádzajúceho rokovania zo dňa 12. 09. 2015 (Vladimír Macura)

3. Odpočet harmonogramu úloh KR NIPI za rok 2015 (Marek Žiačik)

4. Program Európskej komisie (EK) REFIT a bilaterálne stretnutie zástupcov EK a Slovenskej republiky (Martin Tuchyňa)

5. Harmonogram úloh KR NIPI na rok 2016 (Marek Žiačik, Martin Tuchyňa), 

6. Implementácia INSPIRE v ČR (Jitka Faugnerová, CENIA, česká informační agentúra životního prostředí)

7. Úlohy pre ES na r. 2016 (všetci členovia)

8. Diskusia a záver

Záznam z rokovania  (343kB)

SK prezentácia

CZ prezentácia