Rokovanie KR NIPI 28.04.20144.6.2014

Dňa 28 apríla sa konalo zasadanie Koordinačnej rady pre NIPI v priestoroch Ministerstva životného prostredia SR.

Program rokovania:

1.    Otvorenie a odovzdanie menovacích dekrétov novým členom KR NIPI (Ing. Kliment, MŽP SR)
2.    Kontrola úloh z predchádzajúceho rokovania zo dňa 03. 09. 2013 (Ing. arch. Macura)
3.    Povinnosti SR vyplývajúce z INSPIRE Roadmap na rok 2014 (Ing. Žiačik, SAŽP)
4.    Informácia o zriadení tematickej podskupiny pre využívanie súborov a služieb priestorových údajov (Ing. Tuchyňa, SAŽP)
5.    Informácia o zasadnutí INSPIRE Committee 28.03.2014 a INSPIRE Maintenance and implementation group 09-10.04.2014 (Ing. Žiačik, Ing. Tuchyňa, SAŽP)
6.    Informácia o medzirezortnom pripomienkovom konaní k legislatívnym návrhom rezortu ÚGKK SR (Návrh nového zákona o Katastri nehnuteľností, návrh nového zákona o Geodézii a kartografii a zmenu zákona o Komore geodetov a kartografov) ((Ing. Leitmanová, ÚGKK SR)
7.    Diskusia a záver

Záznam z rokovania  (185 kB)