Rokovanie KR NIPI 29.06.202016.9.2020

Záznam z prvého rokovania KR NIPI v roku 2020, ktoré sa konalo 29.06.2020 prostredníctvom online stretnutia – Webex.

Program rokovania:

1.    Otvorenie
2.    Informácia o aktualizácii Organizačného a rokovacieho poriadku
3.    Kontrola úloh z predchádzajúceho rokovania zo dňa 12.12.2019
4.    Výsledky prieskumu Implementácie legislatívy INSPIRE a záujmu o projektovú podporu
5.    Výsledky EU INSPIRE monitoringu 2019
6.    Analýza metaúdajov Registra priestorových informácií
7.    Plánované aktivity
8.    Podklady pre rokovanie ES NIPI
9.    Ostatné, diskusia, záver

Záznam z rokovania:

Prezentácia: